Participatie bij windprojecten

Het plaatsen van windturbines heeft een grote invloed op de leefomgeving. Participatie is belangrijk voor de maatschappelijke acceptatie van windprojecten. Als een lokale overheid omwonenden invloed geeft in besluitvorming, ervaren zij de besluitvorming eerder als rechtvaardig. Ook het kunnen investeren in en/of voordeel ervaren van de opbrengsten van een project draagt bij aan acceptatie. Het is daarom belangrijk om bewoners en andere belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de uitwerking van zowel beleid als bij concrete plannen.

Niet voor niets komt het thema participatie terug in alle fasen van het stappenplan. Zowel de gemeente (of provincie) als de initiatiefnemer hebben hierin een verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om in iedere fase duidelijk aan te geven waar het over gaat, in welke fase van de besluitprocedure je bent en wat de rol en invloed is van de deelnemers op het participatieproces. Koppel ook steeds terug wat je met alle verzamelde informatie doet of al hebt gedaan.

Soorten participatie

In het Klimaatakkoord worden grofweg twee fases onderscheiden waarin participatie georganiseerd moet worden:

  1. Beleidsfase: in deze fase wordt beleid gevormd voor windenergie. Het bevoegd gezag (gemeente of provincie) is verantwoordelijk voor de beleidsparticipatie.
  2. Projectfase: de realisatie van een windpark, vanaf plan tot en met de exploitatie. De initiatiefnemer / ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van
    • procesparticipatie: samen met de omgeving afspraken maken over ontwerp, ruimtelijke inpassing en/of financiële participatie en opbrengsten voor de omgeving
    • financiële participatie. Dit kent vier vormen: mede-eigenaarschap (lokaal eigendom), financieel deelnemen via aandelen of obligaties, een omgevingsfonds en een omwonendenregeling.

In de Participatiewaaier (opgenomen in het Klimaatakkoord) worden procesparticipatie en financiële participatie uitgebreid toegelicht.

Lees de Participatiewaaier

Meer lezen over participatie bij windprojecten

Praktijkverhalen

Bekijk deze video's over energiecoöperaties en lokaal eigendom (NP RES) 

Overige praktijkverhalen

Waterschap bouwt windmolens: ‘Zorg dat je verhaal staat als een huis' (NP RES) 

Windpark Krammer: windpark met 5.000 eigenaren (NP RES) 

Omwonenden beslissen mee in windproject Strijensas (NP RES)

Coöperatie Betuwewind verlaagt energierekening voor leden (Energieparticipatie.nl)

Hoe de buren van Windpark Nijmegen-Betuwe vrienden werden (Energieparticipatie.nl)

De Watergeuzen zijn van ruim 600 windmolenaars (Zet ook de knop om)

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen