Kenniswerkgroep: handreiking Lokale Normering Rotterdam-Den Haag en lokale casus

13-01-2022 544 keer bekeken

Begin

16-02-2022 om 09:00

Einde

16-02-2022 om 10:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

online via Zoom

Rotterdam stelt begin februari de handreiking Lokale Normering bestuurlijk vast. We bespreken deze handreiking en een casus waarbij een gemeente eigen lokale normen opstelde. Daarbij zullen we dieper ingaan op de keuze voor die lokale normen en de politiek-bestuurlijke aspecten van die keuze.

Handreiking Rotterdam en lokale normen windpark Ze-Bra

Tijdens deze sessie op 16 februari hebben we een mooi vol programma samengesteld. We geven een aantal updates vanuit het Actieprogramma, onder andere over de spoed-AMvB (voor bestaande windparken). Daarna verdiepen we ons in de handreiking waar de regio Rotterdam-Den Haag de laatste hand aan heeft gelegd. Dit is dus geen herhaling, maar een verdieping op de sessie van 22 december. Ook zoomen we in op windpark Ze-Bra, die lokale normen heeft opgesteld. Daarbij zullen we dieper ingaan op de keuze voor die lokale normen en de politiek-bestuurlijke aspecten van die keuze.

Programma:

  • Update vanuit het gehele Actieprogramma, waaronder de spoed-AMvB voor bestaande windparken
  • Update vanuit het programmaonderdeel ‘Ondersteuning decentrale overheden’
  • Handreiking vanuit regio Rotterdam-Den Haag voor het opstellen van lokale milieunormen
  • Casus lokale normering windpark Ze-Bra, inclusief politiek-bestuurlijke keuzes

Aanmelden voor deze bijeenkomst

Cookie-instellingen