Bestuurlijke bijeenkomst (voor wethouders/gedeputeerden en raads- en statenleden)

23-05-2022 396 keer bekeken

Begin

27-06-2022 om 19:30

Einde

27-06-2022 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Update actieprogramma, overbruggingsregeling, stand van zaken afstandsnormen en motie Leyten-Erkens, bespreken twee cases.

Programma

  • Welkom
  • Update actieprogramma, waaronder de stand van zaken plan-m.e.r.-procedure, de overbruggingsregeling bestaande windparken en de stand van zaken rondom afstandsnormen, inclusief de motie Leyten-Erkens.
  • We bespreken twee cases waarbij provincie en/of gemeente eigen lokale milieunormen heeft opgesteld. Daarbij bespreken we de afwegingen die bestuurders en volksvertegenwoordigers daarbij te maken hebben. Ook kijken we naar de rolverdeling tussen provincie en gemeente en bespreken we de politieke aspecten die een rol spelen bij de te maken afwegingen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst

Cookie-instellingen