Bijeenkomst kennissessie Nevele: Q&A uitspraak Delfzijl Zuid Uitbreiding (online)

11-05-2023 379 keer bekeken

Begin

25-05-2023 om 09:00

Einde

25-05-2023 om 10:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online kennissessie / Q&A voor ambtenaren van decentrale overheden: wat betekent de RvS-uitspraak van 12 april jl. over Delfzijl Zuid Uitbreiding voor windplannen in uw gemeente of regio?

Het doel van deze kenniswerkgroep is kennis uitwisselen over hoe u decentraal kunt omgegaan met milieunormen voor windparken. Zoals in de kenniswerkgroep van 13 april jl. afgesproken, wordt de aanpak voor Delfzijl Zuid Uitbreiding nader toegelicht. De Raad van State oordeelde in de uitspraak van 12 april jl. over dit windpark dat de gemeente Eemsdelta in de na de Nevele-uitspraak uitgevoerde aanpak de lokale normen voldoende heeft gegrond.

Programma:

Tijdens deze sessie kunt u vanuit uw eigen casus praktische uitvoeringsvragen stellen over de uitspraak voor Delfzijl Zuid Uitbreiding. Het programma bestaat daarom grotendeels uit een Q&A.

Daarbij kunt u denken aan vragen als:

  • Waarom mocht voor Delfzijl Zuid Uitbreiding voor de berekening van geluidsnormen-effecten uitgegaan worden van een ‘fictieve’ windmolen in plaats van de molens die er hoogstwaarschijnlijk daadwerkelijk komen? Kan ik dat in mijn gemeente ook zo toepassen, gezien de eisen dat de normen op de lokale situatie moeten zijn toegepast?
  • Waarom mocht in de aanpak van Delfzijl Zuid Uitbreiding gebruik worden gemaakt van de geluidsnormen zoals ook in het 'oude' AMvB stonden? Mag dat ook op andere locaties?
  • Op basis van de toelichting in de onderzoeksrapporten van Delfzijl Zuid Uitbreiding m.b.t. de keuze voor een Lden-norm voor geluid stelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat deze keuze een goede is. In mijn gemeente neigt de raad – op basis van input vanuit inwoners – een pieknorm LA max te willen vaststellen. Hoe kan ik dat goed onderbouwen als de in Delfzijl geleverde en goedgekeurde onderbouwing precies het tegenovergestelde motiveert?

Inlezen en vooraf vragen indienen:  

Wij raden u aan om vooraf de uitspraak dan wel de documenten van de sessie op 13 april jl. op de Helpdesk Wind op Land goed te bekijken en te bedenken wat mogelijke consequenties zijn voor uw eigen casus. Vragen over uw eigen casus kunt u bij aanmelding insturen via het aanmeldformulier. Op basis van de ontvangen vragen kunnen wij de sessie goed voorbereiden.

Meld u hier aan en stuur uw vragen in 

Oproep: Wilt u uw casus uitgebreider toelichten tijdens de sessie om deze te vergelijken met de uitspraak voor Delfzijl Zuid Uitbreiding?  Neem dan contact op met  Gaudi van den Boom, via gaudi.vandenboom@rvo.nl of 06 15 64 87 82.

Cookie-instellingen