Bestuurlijke bijeenkomst (online): Milieunormering windturbines - landelijk en lokaal

22-05-2023 770 keer bekeken

Begin

08-06-2023 om 19:30

Einde

08-06-2023 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Bijeenkomst voor wethouders, gedeputeerden, raads- en statenleden. Wat betekenen recente uitspraken van de Raad van State voor windprojecten in uw gemeente of regio? En wat is de status van de nieuwe landelijke milieunormen voor windparken? In deze online bijeenkomst praten we u bij.

In juni 2021 deed de Raad van State uitspraak over een uitbreiding van een windpark in Delfzijl die gevolgen heeft voor windparken in Nederland. Inmiddels zijn er ook twee uitspraken over het toepassen van lokale milieunormen. Wat betekenen deze uitspraken voor windprojecten in uw gemeente of regio? En wat is de status van de nieuwe landelijke milieunormen?

De Helpdesk Wind op Land, het samenwerkingsverband van VNG, IPO, de Ministeries van EZK en I&W, NP RES en RVO, nodigt wethouders, gedeputeerden en raads- en statenleden uit voor deze bijeenkomst over de milieunormering voor windparken. Hierin delen we kennis over onder andere de uitspraken van de Raad van State op dit onderwerp en de gevolgen hiervan. Ook bespreken we een casus die hiermee te maken heeft gehad, waaruit belangrijke lessen kunnen worden geleerd voor de ontwikkeling van windenergie in uw regio.

Programma (19.30 – 21.00 uur, via Zoom)

  • Welkom en opening - door Peter Derk Wekx, NP RES

De sessie wordt voorgezeten door Peter Derk Wekx, programmamanager regio-ondersteuning en plaatsvervangend directeur bij NP RES.

  • Update stand van zaken plan-m.e.r.-procedure en AMvB vanuit ministerie I&W - door Nicolette Bouman, ministerie I&W

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) werkt aan het opstellen van nieuwe landelijke milieunormering voor windparken. Ter onderbouwing wordt een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgesteld. De nieuwe normen zullen worden opgenomen in Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB). De plan-MER en AmvB documenten worden naar verwachting rond de zomer ter inzage gelegd. De ingediende zienswijzen zullen vervolgens worden verwerkt. De verwachting is dat begin 2024 de nieuwe milieuregels in werking zullen treden. Nicolette Bouman, projectleider bij I&W, praat u bij over dit proces.

  • Bestuurlijke reflectie – door Jop Fackeldey, gedeputeerde Provincie Flevoland, en Thijs Kuipers, bestuurder bij VNG, energie en klimaat

Reflectie op de actualiteiten, kansen en belemmeringen voor wind op land.

  • Bespreking casus Delfzijl Zuid Uitbreiding – door Leon Mathey, TRIP Advocaten 

Leon Mathey, de betrokken advocaat, zal u meenemen in de casus van windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Hier heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in april geoordeeld dat de uitbreiding op basis van de lokaal opgestelde milieunormen mag doorgaan. Leon bespreekt o.a. de afwegingen die bestuurders en volksvertegenwoordigers hierbij moeten maken, de rolverdeling tussen provincie en gemeente en de politieke aspecten die een rol spelen bij de te maken afwegingen. Zo biedt dit een interessante casus voor andere regio’s die nog aan de slag zijn/gaan met de ontwikkeling van windenergie op land. De uitspraak rondom Delfzijl Zuid Uitbreiding is hier alvast terug te lezen: Eerste uitspraken over windparken met regionale normen – Raad van State. Meer over de gevolgen voor andere gemeenten en regio's leest u hier.

  • Vragenronde

Reserveer hier uw plek door u aan te melden (tot uiterlijk 8 juni, 16.00 uur)

Deze bijeenkomst wordt niet opgenomen. We zijn van plan na de zomer eenzelfde bijeenkomst te organiseren, op een andere dag in de week.

Cookie-instellingen