Bijeenkomst 12 mei 2022

433 keer bekeken

Update actieprogramma, waaronder spoed-AMvB en casus proactief opstellen omgevingsvergunning of opstellen maatwerkvoorschriften.

Tijdens deze sessie stonden we de volgende punten op de agenda: 

  • Update vanuit het Actieprogramma, plan-m.e.r. en spoed AMvB/overbruggingsregeling;
  • Procesmatige update over motie Leijten/Erkens en afstandsnormen;
  • Casus door provincie Gelderland over het stellen van eigen normen bij PIP IJsselwind en Horst en Telgt en de rol van de gemeenten in het algemeen in de energietransitie.

Cookie-instellingen