Bestuurlijke bijeenkomst 27 juni 2022

492 keer bekeken

Update plan-m.e.r.-procedure en overbruggingsregeling voor bestaande windparken en bespreken twee cases. Voor wethouders/gedeputeerden en raads- en statenleden.

Programma

  • Welkom
  • Update actieprogramma, waaronder de stand van zaken plan-m.e.r.-procedure, de overbruggingsregeling bestaande windparken en de stand van zaken rondom afstandsnormen, inclusief de motie Leyten-Erkens.
  • Bespreking twee cases waarbij provincie en/of gemeente eigen lokale milieunormen heeft opgesteld. Het ging om de afwegingen die bestuurders en volksvertegenwoordigers daarbij te maken hebben. Ook de rolverdeling tussen provincie en gemeente en de politieke aspecten die een rol spelen bij de te maken afwegingen kwamen aan bod.

Cookie-instellingen