Bijeenkomst 1 december 2022

310 keer bekeken

Update procedure plan-mer en afstandsnormen en casus gemeente Houten – Windpark Goyerbrug.

Programma

  • Update actieprogramma en actualiteiten (stand van zaken plan m.e.r.-procedure, afstandsnormen, overgangsrecht) met volop ruimte voor vragen. 
  • Presentatie casus vanuit gemeente Houten - windpark Goyerbrug en ruimte voor vragen
  • Ophalen input, wensen en behoeften Kenniswerkgroep (met Menti-meter vragen).

Cookie-instellingen