Bestuurlijke bijeenkomst 8 juni 2023

687 keer bekeken

Bijeenkomst voor wethouders, gedeputeerden, raads- en statenleden over milieunormering windmolens. Over: status van de nieuwe landelijke milieunormen voor windparken en gevolgen van recente uitspraken van de Raad van State voor windprojecten in andere gemeenten of regio's.

Programma:

  • Welkom en opening  door Peter Derk Wekx (plaatsvervangend directeur NP RES
  • Update stand van zaken plan-m.e.r.-procedure en AMvB – door Ministerie I&W
  • Bestuurlijke reflectie - door Jop Fackeldey (gedeputeerde Provincie Flevoland) en Thijs Kuipers (bestuurder bij VNG, energie en klimaat)
  • Bespreking casus Delfzijl Zuid Uitbreiding – door Leon Mathey (TRIP Advocaten)

Cookie-instellingen