Ambtelijke kennissessie milieunormering windmolens 5 oktober 2023

349 keer bekeken

Online kennissessie voor ambtenaren van decentrale overheden, met een update over de status van de landelijke milieunormen en een praktijkvoorbeeld van windpark Caprice (gemeente Lingewaard) waar lokale milieunormen zijn toegepast.

Tijdens deze sessie zijn de volgende punten besproken: 

  • Update voortgang plan-m.e.r. en AMvB (door ministerie I&W)
  • Casus: Windpark Caprice, Lingewaard > Bij dit windpark zijn eigen lokale normen vastgesteld, waarbij de criteria daarvoor uit de uitspraak van de Raad van State in de Nevele-arrestzaak zijn toegepast. Vooral interessant is dat Lingewaard niet alleen de gebruikelijke geluidsaspecten heeft meegenomen, maar ook aandacht heeft besteed aan het aspect tonaal geluid. Hoe dat is gedaan en waarom op die manier is toegelicht in deze sessie.

Cookie-instellingen