Natuur en biodiversiteit

Windenergie op land is nodig voor de overstap naar duurzame energie, maar kan ongewenste effecten hebben op natuurwaarden en biodiversiteit. Daarom is het belangrijk om bij projecten oog te hebben voor de natuur en daar goede afspraken over te maken.

Registreren

Cookie-instellingen