Klimaatafspraken

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70 procent van ons elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare (duurzame) bronnen komt. Windenergie op land levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van klimaatafspraken.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen