Voorfase

Duurt minimaal 2 jaar.

Gemeente

Dit moet je als gemeente in deze fase regelen:

 • Bepaal je rol  als gemeente:
 • Maak een procesontwerp voor de besluitprocedure: wie besluit waarover, wanneer en wat zijn de inspraak- / bezwaarmogelijkheden?
 • Check bestaand participatiebeleid, begin zo vroeg mogelijk met participatie & communicatie en stel een aanpak vast voor het vervolg:
  • Procesparticipatie (wees in elke fase heel duidelijk waar het over gaat en in welke fase van de besluitprocedure je bent. En koppel terug wat je met alle verzamelde informatie doet / hebt gedaan).
  • FinanciĆ«le participatie, waaronder beleidskaders omgevingsfonds(en)
 • Betrek je collega's
  • RO, vergunningen, grondbeleid, ecologie, erfgoed etc.
  • Buurgemeenten en andere medeoverheden
 • Verdiep je in lokale normen vs. landelijke milieunormen
 • Stel zoekgebieden / voorkeurslocaties vast, rekening houdend met:
  • RES
  • Landelijk en provinciaal beleid / wetgeving
  • (Ruimtelijke) kansen en knelpunten (radar, natuur, etc.)
  • Netcapaciteit
  • etc.
 • Stel randvoorwaarden op voor projecten en initiatiefnemer(s): 
  • Aantal turbines
  • Mate van clustering
  • Hoogte
  • Combinatie met zon
  • Socialisatie grondbeleid
  • etc.
 • Borg de betrokkenheid van de raad: 
  • Bepaal op welke momenten in alle fases de raad wordt betrokken (en borg dit dus in de fases hierna)
  • Zorg voor commitment (bv. startnotitie of principebesluit van de raad met voorwaarden vanuit de raad)
  • Werk aan het kennisniveau (bv. werksessies, nieuwsbrief, info over gezondheid etc.)
  • Verhouding met college v.v.
  • Verhouding raad / staten v.v.
 • Zorg ervoor dat je als gemeente goed benaderbaar bent tijdens het hele proces, bijvoorbeeld via een vast contactpersoon
 • Leg een archief aan
 

Resultaat

 • Randvoorwaarden per zoekgebied op orde
 

 

 

Initiatiefnemer

Dit moet de initiatiefnemer in deze fase regelen:

 • Start verkennen mogelijkheden in samenspraak met gemeente
 • Rijkswaterstaat (veiligheid) en Defensie (radar) aanhaken
 • Archief aanleggen
 

Resultaat

 • Innemen grondpositie (tussen Voorfase en Initiatieffase in)
 

 

 

Cookie-instellingen