Stappenplan ontwikkeling windpark op land

Geen windproject is gelijk, maar dit stappenplan geeft een goed beeld van de onderdelen van het traject. Het is opgesteld met de blik van een gemeente, maar is ook bruikbaar voor provincies. Het stappenplan laat per fase zien wat je als ambtenaar moet doen en wat de initiatiefnemer in die fase moet regelen. Je ziet ook welke tussenproducten kunnen worden opgesteld richting vergunningverlening.

Volgordelijkheid van de stappen

De fasen in het stappenplan zijn achtereenvolgend, maar in de praktijk zijn de hier genoemde fasen niet zo scherp begrensd. Binnen een fase zijn de genoemde stappen niet per se in opeenvolgend. Het gaat erom dat je geen stappen vergeet. Onderweg kun je tegen ontwikkelingen aanlopen (verkiezingen, uitkomsten van onderzoeken, draagvlak etc.), waardoor je terug moet naar een vorige fase. We moedigen je aan om dit stappenplan ook te gebruiken om vooruit te kijken, zodat je kunt anticiperen op processtappen die eraan komen.

Disclaimer

De initiatiefnemers van de Helpdesk Wind op Land hebben zich ingespannen om zo volledig mogelijk te zijn in dit stappenplan. Ze kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Aan dit stappenplan kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 

Het stappenplan is een 'levend' product; dat wil zeggen dat het regelmatig wordt bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Suggesties voor verbetering zijn welkom via het  contactformulier.

 

 
Cookie-instellingen