Initiatieffase

Duurt ongeveer 2 jaar.

Gemeente

Dit moet je als gemeente in de deze fase regelen:

 • Geef invulling aan je gekozen rol (actief of faciliterend)
 • Bepaal het standpunt over milieunormen: landelijk of lokaal
 • Start een gebiedsgerichte aanpak met alle stakeholders. Denk ook aan netbeheerder, omgevingsdienst, veiligheidsregio, etc.
 • Inrichting omgevingsfonds(en)
 • Start gesprekken met mogelijke initiatiefnemer(s)
 • Faciliteer of ondersteun indien nodig energieco√∂peratie(s) (t.b.v. lokaal eigendom)
 • Start plan-m.e.r.
 • Alternatievenuitvraag bij start projectbesluit (binnen randvoorwaarden met de scope windenergie)
 

Resultaat

 • Gebiedsgerichte aanpak: wat ga je met wie doen op een specifieke locatie
 

 

 

Initiatiefnemer

Dit moet de initiatiefnemer in deze fase regelen:

 • Projectparticipatie opstarten (vanaf hier loopt dit door door alle volgende fasen)
 • Lokaal eigendom beleggen
 • Haalbaarheidsstudie (netaansluiting, luchtvaart, defensieradar, natuur, opbrengstpotentieel etc.)
 • Nadenken over cablepooling, batterijen, E-hubs, waterstofproductie etc.
 • Oprichting Ontwikkel BV samen met energieco√∂peratie
 

Resultaat

 • Principeverzoek
 

 

 

Cookie-instellingen