Planfase

Duurt ongeveer 2 jaar.

Gemeente

Dit moet je als gemeente in deze fase regelen:

 • Verwerk reacties uit het participatieproces
 • Maak afspraken met andere partijen, vanuit de gebiedsgerichte aanpak
 • Maak afspraken met de initiatiefnemer(s) (of schrijf een tender uit)
  • Extra's t.b.v. vermindering hinder (bv. naderingsdetectie luchtverkeer)
  • Ruimtelijke inpassing en inrichting
  • FinanciĆ«le participatie
  • Projectparticipatie
  • Natuurinclusief ontwikkelen, bv. Gedragscode Wind op Land,  NIEWHOL
  • Eindfase / ontmanteling
  • Communicatie / vragenloket + klachtenafhandeling tijdens bouw en exploitatie
 • Sluit anterieure overeenkomst met initiatiefnemer
 • Geef verklaring van geen bedenkingen af
 • Tref voorbereidingen voor vergunningen ('ontheffingen') en voor aanpassing omgevingsplan
  • Omgevingsvergunning (gemeente)
  • Provinciale vergunning (ruimtelijk en natuur)
  • Watervergunning (Waterschap)
  • etc.
 

Resultaat

 • Omgevingsovereenkomst & Anterieure Overeenkomst

 

 

 

Initiatiefnemer

Dit moet de initiatiefnemer in deze fase regelen:

 • Voorverkenning oplevering (type turbines, aanpassingen in gebied etc.)
 • Voorbereiding vergunningen en aanpassing omgevingsplan
 • Project-m.e.r. en bijbehorende onderzoeken
 • Aanvragen netaansluiting
 • Voorkeursalternatief windpark en optimalisatie
 

 

 

Cookie-instellingen