Cultureel erfgoed en cultuurlandschappen

Ons landschap is voortdurend in verandering. Door nieuwe behoeften en wensen wordt er steeds een nieuwe laag toegevoegd aan het landschap. Ook nu weer, nu de gevolgen van de energietransitie steeds zichtbaarder worden in ons landschap. Dat vraagt om het vinden van de juiste balans tussen het maatschappelijk belang van cultureel erfgoed enerzijds en de mogelijkheden voor duurzame opwek anderzijds.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) helpt bij het vinden van die juiste balans in gebieden met Werelderfgoed, Rijksmonumenten en Rijks beschermd groen erfgoed, beschermde stads- en dorpsgezichten en wederopbouwgebieden. Maar ook bij cultuurhistorisch waardevolle landschappen. 

In de Erfgoedatlas brengt de RCE kaartinformatie over beschermd en onbeschermd erfgoed samen. Onder de kop 'beleid' kunnen de begrenzingen van de RES-gebieden zichtbaar gemaakt worden, zodat er vervolgens per RES-gebied kan worden ingezoomd op de aanwezigheid van cultureel erfgoed op het gebied van archeologie, monumenten en landschap.

Ga naar de Erfgoedatlas

Van elk van de dertig RES-regio’s maakte de RCE een korte beschrijving van het gebied, die op hoofdlijnen het karakter en de historisch landschappelijke ontwikkelingen schetst. Van alle regio’s samen is een verzameldocument gemaakt: Panorama RES. Het zijn korte biografieën, gericht op de wordingsgeschiedenis van het landschap. Op basis van deze achtergrondinformatie kunnen afgewogen keuzes worden gemaakt bij het zoeken naar locaties voor bijvoorbeeld windenergie. Het erfgoed kan zodoende benut worden voor toekomstige ontwikkelingen. Je kunt het Panorama RES hier downloaden op de website van RCE.

Lees verder op de website van RCE

Informatie vanuit provincies

Op provinciaal niveau bieden de provincies veel relevante informatie t.a.v. cultureel erfgoed. Zo beschikken provincies over hun eigen cultuurhistorische waardenkaarten. Vanwege de gehanteerde schaal zijn provinciale kaarten vaak een stuk nauwkeuriger dan de meeste landelijke overzichten. De RCE heeft deze kaarten in een overzicht bij elkaar gezet.

Daarnaast zijn er de provinciale steunpunten cultureel erfgoed die zich ook in het bijzonder richten op de ruimtelijke impact van de energietransitie en verduurzaming.

Impact windturbines op archeologie

De aanleg van een windturbine en zeker die van een windpark kan impact hebben op archeologische resten in de bodem. Bekijk de infographic en het kenniskatern windenergie op de website van de RCE

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen