Positieve effecten van duurzame energie

Bij het gebruik van fossiele brandstoffen komen veel vervuilende stoffen vrij. Daarom doen we er voor de volksgezondheid goed aan om de energietransitie zo snel mogelijk verder te brengen. Hernieuwbare bronnen, zoals windenergie, zijn beter voor de gezondheid en veiligheid in Nederland.

De afgelopen jaren zijn er meerdere studies uitgevoerd naar de veiligheids- en gezondheidsrisico's die samenhangen met fossiele en duurzame energie. Onder meer door het RIVM en het Analistennetwerk Nationale Veiligheid. Daaruit blijkt dat de transitie naar duurzame energie, zoals windenergie, een positief effect heeft op de gezondheid en veiligheid in Nederland. Dit betekent echter niet dat we klaar zijn. Zo werkt het Rijk aan uitgangspunten voor het verantwoord omgaan met veiligheid en gezondheid in de energietransitie.

Kijk voor meer informatie in de volgende rapporten:

                                                                                                                                                                                                                                                    

Cookie-instellingen