Natuur en biodiversiteit

Windenergie op land is nodig voor de overstap naar duurzame energie, maar kan ongewenste effecten hebben op natuurwaarden en biodiversiteit. Daarom is het belangrijk om bij projecten oog te hebben voor de natuur en daar goede afspraken over te maken.

 • Wetgeving en beleid

  Door wetgeving en beleid kunnen natuurgebieden die beschermd moeten worden of waar soorten leven die beschermd moet worden, uitgesloten worden voor windenergie.

 • Natuurinclusief ontwikkelen

  Bij de ontwikkeling van een windproject is het belangrijk rekening te houden met de natuur. Dat kan door natuurinclusief te werken. Bij voorkeur heeft de ontwikkeling van een windpark zelfs een positief effect op de natuur.

 • Bescherming van vogels en vleermuizen

  Windturbines veroorzaken een klein deel van de vogelslachtoffers die door menselijk handelen en katten om het leven komen. Niettemin is het belangrijk om vogel- en vleermuissterfte door windturbines te voorkomen, omdat het kwetsbare populaties kan treffen. Hoe houd je rekening met deze dieren?

 • Stikstofemissie

  Onderzoek toont aan dat tijdelijke uitstoot van stikstof door de aanleg van energie-infrastructuur – waaronder voor windenergie – op korte termijn kan worden ‘terugverdiend’ door de vermindering van stikstofuitstoot door de industrie. Op langere termijn is de impact structureel positief.

  Cookie-instellingen