Hoogte en vermogen

Grotere wieken vangen meer wind, en hoger in de lucht waait het harder. Hogere turbines met grotere wieken produceren dus meer elektriciteit, waardoor je minder windturbines nodig hebt voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit vergeleken met kleinere windturbines. Daarom worden er steeds meer hoge windturbines met grote wieken gebouwd.

Kijk voor meer feiten en cijfers over vermogen in:

Decoratieve afbeelding

 

Kleine(re) windmolens

Ook kleine(re) windmolens tellen mee in het behalen van de RES-ambities en zijn onderdeel van het energiesysteem. Lees meer over kleine windmolens bij het thema Energiesysteem.

Monitor wind op land: jaarlijks overzicht windenergieprojecten

De jaarlijkse monitor Wind op Land beschrijft hoeveel windenergieprojecten op land er in Nederland zijn, waar deze staan en hoeveel energie ze kunnen opwekken. Ook laat de monitor zien welke nieuwe projecten we nog verwachten. Deze monitor is een belangrijk hulpmiddel voor de stand van zaken van nationale en provinciale doelstellingen voor windenergie, zoals die uit het Energieakkoord en het Klimaatakkoord.

Lees de meest recente monitor Wind op Land (RVO)

Cookie-instellingen