Energiesysteem en netinpassing

Van centrale naar decentrale opwek

Het huidige energiesysteem in Nederland is ontstaan vanuit grootschalige opwek van energie uit steenkool, olie en aardgas op een paar centrale plekken in Nederland. We maken nu de overgang naar schone, duurzaam opgewekte energie, waaronder windenergie. Deze opwek vindt decentraal plaats, verspreid over het land. Dat vraagt veel van het energiesysteem.

Lees meer over het energiesysteem op de website van NP RES

 

Nationaal Plan Energiesysteem: visie naar 2050

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE), een langetermijnvisie op het energiesysteem in 2050. Het plan is op 1 december 2023 door de ministerraad vastgesteld. Het beschrijft hoe Nederland een energiesysteem ontwikkelt dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Het plan wordt iedere 5 jaar aangepast op basis van actuele ontwikkelingen.

Lees meer over het NPE op de website van RVO

 

Netcongestie en slimmer benutten van het elektriciteitsnet

Door de overstap op duurzame energie, neemt de vraag naar elektriciteit toe. Op verschillende plekken in Nederland is er onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Hierdoor ontstaat op piekmomenten file op het elektriciteitsnet: netcongestie. Er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar er zijn nu al oplossingen nodig om op korte termijn ons energienet te ontlasten. Windenergie kan een rol spelen in een aantal van deze oplossingen om ons energiesysteem slimmer en efficiënter te benutten.

Op de website van RVO vind je meer informatie over netcongestie, de behoefte aan flexibiliteit en specifiek informatie voor ondernemers, gemeenten en installateurs.

Lees verder over netcongestie, flexibel energieverbruik en opslag van energie (RVO)

Op de website van NP RES vind je onder andere een overzicht van een aantal slimme oplossingen bij netcongestie.

Lees verder over slimme oplossingen voor netcongestie (NP RES)

Op de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland zie je de huidige status van netcongestie (voor zowel afname als invoeding) in heel Nederland.

 

Praktijkverhalen

In WattHub, een snellaadplein in Geldermalsen, wordt zwaar elektrisch materieel opgeladen met duurzame energie. Zo kan ondanks netcongestie toch de dijk worden versterkt met gebruik van zware machines.

Bekijk hier de video (Zetookdeknopom.nl)

Cookie-instellingen