FAQ Kleine windmolens

Hier vind je een aantal vragen en antwoorden over kleine en middelgrote windmolens.

Hoe interessant zijn miniwindturbines? (ashoogte tussen 4 en 15 meter)

Kijk op de website van HIER voor meer informatie over horizontale en verticale asturbines.

Tellen kleine windmolens mee in het doel van de RES’en?

Ja, kleine windmolens tellen mee voor het RES-bod. In de praktijk is de bijdrage over het algemeen klein, tenzij er heel veel kleine windmolens worden geplaatst. Voor het draagvlak kan het wel belangrijk zijn. NP RES gaat met het Planbureau voor de Leefomgeving, RVO en de regio’s in gesprek of het mogelijk is om de kleine windmolens goed mee te nemen in de monitor ten behoeve van doelrealisatie voor 2030.

Hoeveel kleine windmolens zijn nodig voor een grote?

Een kleine molen van 15 KWh (21 meter tiphoogte) levert zo'n 32,1 MWh/jaar en een grote van 5,6 MW (165 meter tiphoogte) zo'n 16.800 MWh/jaar. Voor dezelfde opbrengst van één grote windturbine zou je dan meer dan 500 kleine molens nodig hebben.

Illustratie die uitlegt dat een windturbine meer energie opbrengt als de diameter van de wieken groter is.
bron afbeelding: Factsheet electriciteit.

 

Gelden de landelijke milieunormen waar het Rijk aan werkt ook voor kleine en middelgrote windmolens?

In de concept landelijke milieunormen die in oktober 2023 zijn gepubliceerd, wordt uitgegaan van windmolens met een rotordiameter van meer dan 2 meter.

Welke beleidskaders, nota’s en handreikingen over kleine windmolens kunnen als voorbeeld dienen?

 
Cookie-instellingen