Toelichting gebruik stappenplan ontwikkeling windpark

Geen windproject is gelijk, maar het stappenplan geeft een goed beeld van de onderdelen van het traject. Het is opgesteld met de blik van een gemeente, maar is ook bruikbaar voor provincies. Het stappenplan laat per fase zien wat je als ambtenaar moet doen en wat de initiatiefnemer in die fase moet regelen. Je ziet ook welke tussenproducten kunnen worden opgesteld richting vergunningverlening om elkaar als overheid en initiatiefnemer vast te blijven houden in de uitwerking van het gebiedsproces.

Disclaimer

De initiatiefnemers van de Helpdesk Wind op Land hebben zich ingespannen om zo volledig mogelijk te zijn in dit stappenplan. Ze kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Aan dit stappenplan kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 

Het stappenplan is een 'levend' product; dat wil zeggen dat het regelmatig wordt bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Suggesties voor verbetering zijn welkom via het contactformulier

Volgordelijkheid van de stappen

De fases in het stappenplan zijn achtereenvolgend, maar in de praktijk zijn de hier genoemde fases niet zo scherp begrensd.

De stappen binnen een fase zijn niet per se in chronologische volgorde. Het gaat erom dat je geen stappen vergeet. Onderweg kun je tegen ontwikkelingen aanlopen (verkiezingen, uitkomsten van onderzoeken, draagvlak etc.), waardoor je terug moet naar een vorige fase. We moedigen je aan om dit stappenplan ook te gebruiken om vooruit te kijken, zodat je kunt anticiperen op processtappen die eraan komen.

Samenwerking met initiatiefnemer               

In het stappenplan zie je ook wat de initiatiefnemer / ontwikkelaar per fase moet organiseren. Zo kunnen jullie elkaar – ambtenaar en initiatiefnemer – scherp houden op verantwoordelijkheden en elkaar ondersteunen in het proces.

Omdat een windproject in de praktijk vaak 8 tot 10 jaar duurt, is het belangrijk dat je als overheid en initiatiefnemer samen op blijft trekken. Je moet afspraken met elkaar maken en deze ook vastleggen. Dit zijn de blokjes met Resultaten in het stappenplan. We lichten ze kort toe: 

  • Resultaat Voorfase: Als een zoekgebied in de voorfase verder wordt afgebakend door de overheid, is duidelijk onder welke randvoorwaarden daar windturbines gerealiseerd kunnen worden.
  • Resultaat Initiatieffase: Daar waar windturbines gerealiseerd moeten worden, zijn vaak meerdere (ruimtelijke) opgaven en meerdere stakeholders. Op het eind van de initiatieffase kan een gebiedsaanpak worden vastgesteld. Daarin staat wat je met wie en onder welke voorwaarden gaat doen. Een van de gebiedspartijen is de netbeheerder.
  • Resultaat Planfase: In de planfase wordt de aanpak uitgewerkt en worden de afspraken op het einde vastgelegd in een omgevingsovereenkomst of anterieure overeenkomst. In de tussentijd moet ook het (ruimtelijk) beleid worden uitgewerkt. Onderdeel hiervan is participatie en lokaal eigendom.
  • Resultaat Formele procedures: Als alle formele procedures doorlopen zijn, kunnen onherroepelijke (omgevings)vergunningen worden afgegeven. Hiervoor moet omgevingsbeleid zijn vastgesteld, project-m.e.r. etc. zijn uitgevoerd en afspraken zijn gemaakt met de omgeving.
  • Resultaat Financiering, contractering en productie: Daarna is het aan de initiatiefnemer om de financiering rond te krijgen en contracten af te sluiten, zodat gestart kan worden met de bouw.
  • Tijdens de Exploitatiefase: Na verloop van tijd moet nagedacht worden over vervolg: nieuwe turbines (repowering), afbraak, etc.

Links naar meer informatie

Vanuit sommige stappen kun je direct doorlinken naar informatie over die stap. Bij andere stappen spreekt de tekst voor zich. En zo niet, zoek dan het onderwerp op op deze Helpdesk Wind op Land, via de Themapagina’s of de zoekfunctie.

Niet gevonden wat je zocht? Neem dan contact met ons op.

Cookie-instellingen