Natuurinclusief ontwikkelen

In Nederland vallen jaarlijks vogel- en vleermuisslachtoffers door (draaiende) windturbines. Ook kunnen windturbines leiden tot habitatverlies of barrièrewerking. Hoe ontwikkel je een windproject dat geen of zeer weinig schade aan de natuur brengt én een substantiële verbetering van de biodiversiteit oplevert?

NIEWHOL

Het Rijk, de Provincies, NedZero (voorheen Nederlandse WindEnergie Associatie, NWEA), TenneT en groene partijen (Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging en de Natuur en Milieufederaties) hebben de afgelopen jaren stevig en goed samengewerkt aan het traject Natuurinclusieve Energietransitie voor wind en hoogspanning op land (NIEWHOL). Met NIEWHOL nemen partijen die betrokken zijn bij de energietransitie hun verantwoordelijkheid en spannen zich in om negatieve effecten op vogels en vleermuizen te beperken en zo mogelijk de populaties van kwetsbare soorten te versterken.

Lees meer over NIEWHOL

Gedragscode Wind op Land

De Gedragscode Wind op Land is een initiatief van Greenpeace, Milieudefensie, De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA - tegenwoordig NedZero), Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, de Nederlandse Vereniging omwonenden windturbines (NLVOW) en EnergieSamen. In de gedragscode is ook een paragraaf opgenomen over natuur. Uitgangspunt is dat de windsector haar verantwoordelijkheid neemt door speciale aandacht te besteden aan die vogel- en vleermuissoorten waarvan de staat van instandhouding in het geding is én waar de windsector een substantieel effect op heeft. 

Lees hier de Gedragscode Wind op Land

Loket Energie & Natuur

Het Loket Energie & Natuur van de Natuur en Milieufederaties (NMF) ondersteunt bij het realiseren van windenergie (en zonne-energie) met een plus voor de natuur. Het doel van het loket is ervoor te zorgen dat de energietransitie en natuurbelangen niet botsen, maar elkaar versterken.

Lees meer over het Loket Energie en Natuur en bekijk ook de Toolbox Natuurinclusieve Energietransitie 

Cookie-instellingen