Wetgeving en beleid

Omgevingswet, Natura 2000 en NNN

Binnen de Omgevingswet zijn de regels van de Wet Natuurbescherming beleidsneutraal overgenomen. Daarmee liggen onder andere de bescherming van specifieke natuurgebieden en specifieke soorten vast.

Lees meer over het Aanvullingsspoor natuur in de Omgevingswet (IPLO) 

Voor windenergie zijn de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN) van belang.

Lees meer over gebiedsbescherming bij windprojecten (RVO) 

Provinciaal beleid

Het beleid voor Natura 2000 en NNN wordt uitgevoerd door de provincies. In het algemeen sluiten de provincies deze gebieden uit voor windenergie. Of er geldt een strenge ‘nee, tenzij’-regeling. Daarnaast hebben provincies vrijwel altijd ook weidevogel(kern)gebieden en ganzenrustgebieden uitgesloten voor windenergie. 

Cookie-instellingen