Submenu

Waarom Wind op Land?

Omwonenden van (mogelijke locaties voor) windparken en andere organisaties en personen, hebben vragen en zorgen over windmolens. Het ‘narratief wind op land’ is geschreven om uit te leggen waarom wind op land nodig is binnen het toekomstig energiesysteem, waarbij er ook oog is voor de zorgen.

Het narratief is mede op verzoek van gemeenten en provincies opgesteld. Zij hebben in hun gesprekken met onder andere inwoners en bedrijven behoefte aan een gemeenschappelijk verhaal over nut en noodzaak van wind op land.

Want omwonenden van (mogelijke locaties voor) windparken maar ook andere organisaties en personen hebben vragen en zorgen over windmolens. Het is belangrijk uit te leggen waarom wind op landnodig is binnen het toekomstig energiesysteem waarbij er ook oog is voor de zorgen.

Het narratief is geschreven met input van vertegenwoordigers van overheden en belangen- en brancheorganisaties. Het verhaal is ook getoetst bij inwoners en raadsleden.

Het narratief als rode draad

Het narratief Wind op Land kun je zien en gebruiken als een brondocument. Dat wil zeggen dat de tekst meestal niet letterlijk wordt gebruikt in communicatie-uitingen. Het gaat om de rode draad en de gemeenschappelijke basis die hiermee neergezet wordt. Je kunt er teksten uit gebruiken voor je eigen communicatiedoeleinden.

Versie Oktober 2023
Het narratief kan geactualiseerd worden als er nieuwe ontwikkelingen of inzichten zijn. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een vastgesteld Nationaal Plan Energiesysteem.

Registreren

Bekijk ook

Cookie-instellingen