Submenu

Ik wil uitleggen waarom wind op land nodig is

Startpunt van deze fase: je hebt binnen je gemeente de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat er binnen de gemeentegrenzen windenergie wordt opgewekt. Eerste stap is de 'waarom' goed kunnen uitleggen.

Rollen: draagvlak creëren en informerend verhaal vertellen.

 • Waarom Wind op Land?

  Omwonenden van (mogelijke locaties voor) windparken en andere organisaties en personen, hebben vragen en zorgen over windmolens. Het ‘narratief wind op land’ is geschreven om uit te leggen waarom wind op land nodig is binnen het toekomstig energiesysteem, waarbij er ook oog is voor de zorgen.

 • Waarom windenergie in mijn gemeente?

  De decentrale overheden hebben 30 regio’s gevormd die een Regionale Energiestrategie (RES) hebben gemaakt. Gemeenten, provincies en waterschappen werken in deze regio’s samen met inwoners, maatschappelijke partijen, energiecoöperaties, netbeheerders en het rijk.

 • Vragen en antwoorden

  Hier lees je veelgestelde vragen en de antwoorden op deze vragen. Denk aan "Waarom geen kernenergie?" en "Waarom niet eerst alle daken vol?"

  Cookie-instellingen